https://coloradotinting.com/windowtinting

Felaktig förberedelse: Som vi har nämnde tidigare är det viktigt att rutan rengörs ordentligt innan toning appliceras. Om rutan inte är helt ren och fri från smuts och damm kan toningen inte fästa ordentligt och kan bubbla upp eller skilja sig från rutan.

Det är också viktigt att toningen monteras på rätt sätt. Om toningen inte monteras jämnt och utan luftbubblor kan det orsaka att tonfilmen släpper från rutan.

Om du använder en tonfilm av dålig kvalitet eller av fel typ kan det orsaka problem. Billiga toningsfilmer av låg kvalitet kan ha sämre vidhäftningsegenskaper och släppa från rutan snabbt.

Yttre miljöfaktorer som hög luftfuktighet, för hög eller låg temperatur eller väderförhållanden kan också påverka tonfilmen. Om det är för kallt kan filmen bli spröd och släppa från rutan, medan om det är för varmt kan filmen sträckas ut och orsaka bubblor eller sprickor.

Skador på rutan: Om bilrutan har skador som repor, bucklor eller skador på lacken kan det påverka toningens resultat. Tonfilmen kan inte fästa ordentligt på en ojämn yta och skadorna kan också bli synliga under filmen.

Felaktig hantering efter applicering: Efter applicering av toningsfilmen bör rutan hanteras försiktigt för att undvika skador. Om man till exempel tvättar rutan för hårt eller använder fel typ av rengöringsmedel kan det skada filmen och orsaka bubblor eller rynkor.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *